ћетодолог≥¤
ѕринципи —каутського –уху

‘ундаментальн≥ принципи Ї законом, переконанн¤м кожного, вони повинн≥ неухильно виконуватис¤ при дос¤гненн≥ ц≥лей, ≥ ¤вл¤ють  одекс повед≥нки, ¤кий характеризуЇ будь-¤кого члена —каутского –уху. “ри фундаментальних принципи —каут≥нгу виступають ¤к закон дл¤ кожного, и позиц≥¤ кожного скаута - це:
          Х ќбов`¤зок перед Ѕогом,
          Х ќбов`¤зок перед ≥ншими,
          Х ќбов`¤зок перед собою.
ѕерший вказуЇ на духовний зм≥ст житт¤ особи, другий - в≥дношенн¤ особи до сусп≥льства в самому широкому розум≥нн≥ цього слова, трет≥й - обов`¤зок особи перед самою собою.
   ќбов`¤зок перед Ѕогом
÷ей принцип визначаЇтьс¤ в —каутскому –ус≥ ¤к "приналежн≥сть до духовних ц≥нностей, в≥рн≥сть рел≥г≥њ, прийн¤тт¤ обов`¤зк≥в, що з цього випливають" ≥ в≥дноситьс¤ до будь-¤коњ рел≥г≥њ.
   ќбов`¤зок перед ≥ншими
¬ даному принцип≥ зконцентрован≥ основн≥ позиц≥њ —каут≥нгу,≥ перш за все мова йде про в≥дпов≥дальн≥сть особи перед сусп≥льством в самих р≥зних аспектах. ќбов`¤зок перед ≥ншими визначаЇтьс¤ ¤к "...в≥рн≥сть своњй крањн≥, участь в житт≥ сусп≥льства з визнанн¤м й повагою г≥дност≥ сп≥вв≥тчизник≥в, взаЇморозум≥нн¤ ≥ сп≥впрац¤ на м≥сцевому, нац≥ональному та м≥жнародному р≥вн¤х, а також визнанн¤ пр≥оритету загальнолюдських ц≥нностей, що в к≥нцевому рахунку гарантуЇ збереженн¤ ц≥л≥сност≥ всього св≥ту".
« моменту свого зародженн¤ —каут≥нг придаЇ особливу увагу розвитку почутт¤ братерства та розум≥нн¤ серед молод≥ ус≥х нац≥й.  онцепц≥¤ ц≥л≥сност≥ природнього св≥ту в≥дбиваЇ ≥дею збереженн¤ природи, ¤ка була завжди важливою дл¤ скаут≥в. ÷е означаЇ, що при дос¤гненн≥ будь-¤коњ ц≥л≥ людина використовуЇ природн≥ ресурси таким чином, щоб не порушити стаб≥льност≥ ≥ гармон≥њ природнього св≥ту.
   ќбов`¤зок перед собою
÷ей принцип можна визначити ¤к "в≥дпов≥дальн≥сть за власний розвиток". —каут≥нг припускаЇ, що молод≥ в≥дпов≥дають за вдосконаленн¤ своњх власних зд≥бностей. —каутський –ух ¤к виховний рух зор≥Їнтований на наданн¤ допомоги юн≥й людин≥ в розкритт≥ його потенц≥алу - процес, ¤кий ми називаЇм розвиток особистост≥.

—понсори

—каутський метод

—каутський метод - це прогресивне вихованн¤ через:
          Х ќб≥ц¤нку ≥ «акон;
          Х навчанн¤ через д≥ло;
          Х членство в малих групах, де зд≥йснюЇтьс¤ п≥дготовка до самоконтролю, направленого на становленн¤ характеру ≥ придбанн¤ знань, на розвиток впевненност≥ в соб≥, над≥йност≥ ≥ здатност≥, ¤к до сп≥вроб≥тництва, так ≥ до кер≥вництва;
          Х прогресивн≥ и стимулююч≥ програми р≥зноман≥тних заход≥в, що заснован≥ на ≥нтересах та потребах учасник≥в, розвиваюч≥ корисн≥ навики служби сусп≥льству. ÷≥ пррограми зд≥йснюютьс¤ переважно на природ≥.

Хостинг от uCoz